Dostawa i wdrożenie systemu kolejkowego w WSS nr 5 w Sosnowcu.

Wykonaliśmy zamówienie w ramach projektu pn.: Rozbudowa systemu wspomagania zarządzania Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne – zakup i wdrożenie systemu usprawniającego obieg pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Realizacja wyróżnia się ze względu na wielkość wykonanych prac - w ramach zamówienia zamontowano m.in. 80 wyświetlaczy, 6 automatów biletowych wyposażonych w czytnik kart NFZ oraz wykonano sieć WIFI, która zapewnia łączność pomiędzy urządzeniami. Wyposażono również stanowiska rejestracji w dedykowane czytniki kodów. Realizacja wymagała przygotowania infrastruktury - pociągnięcia sieci elektrycznej i światłodowowej w budynku szpitala. Dodatkowo niezbędna była integracja z systemem medycznym placówki, która zapewni sprawne funkcjonowanie obu systemów i przepływu informacji.