Dostawa 49 infokiosków dla zadania pn: „Południowozachodni Szlak Cysterski”

W ramach realizacji projektu wykonaliśmy i zainstalowaliśmy 49 infokiosków w czterech województwach (dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim) oraz zbudowano system informacyjno-zarządzający wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem witryny internetowej. Zamówiającym było Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.