Dostawa 10 infokiosków dla Gminy Łochów w województwie mazowieckim.

Realizacja projektu "e-Społeczeństwo Łochowa" obejmowało dostarczenie wraz z montażem 10 infokiosków mutimedialnych, w tym 9 wewnętrznych. Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w metalowe klawiatury wandaloodporne. Dodatkowo w ramach zlecenia zainstalowano Access Pointy z funkcjonalnością HotSpot w 5 infokioskach oraz 3 niezależne.