Dostawa 101 infokiosków w województwie śląskim dla Śląskiej Organizacji Turystycznej.

W ramach projektu "Śląski System Informacji Turystycznej" realizowanego przez Śląską Organizację Turystyczną wykonaliśmy i dostarczyliśmy 101 infokiosków na terenie całego województwa śląskiego. Przy kontrakcie na wykonanie i dostawę cyfrowego komponentu  Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej z elementami wyposażenia cyfrowego dla punktów informacji turystycznej współpracowaliśmy w ramach konsorcjum z innymi przedsiębiorstwami. Dzięki temu stworzony system system zrealizowano kompleksowo, a spójność elementów zapewnia wysoką funkcjonalność dla ruchu turystycznego. Oprócz infokiosków uruchomiono także m.in. system audioprzewodników oraz portal ŚSIT, będący bazą wiedzy o turystyce na Śląsku.

Do zadań realizowanych przez nas należało oprócz produkcji i dostawy infokiosków, wykonanie inwentaryzacji wszystkich lokalizacji, wykonanie przyłączy elektryczno-logicznych i posadowień pod urządzenia wolnostojące zewnętrzne. W projekcie wykorzystano model infokiosku z wielkoformatowym monitorem dotykowym 32", który został zabezpieczony wandaloodporną szybą hartowaną. Infokiosk wykonano w trzech wariantach: wolnostojącym wewnętrznym, wolnostojącym zewnętrznym oraz wiszącym zewnętrznym.