W grudniu 2015 roku zrealizowaliśmy projekt dla RCKiK w Katowicach.

Model IB-137, wyposażony w 19” ekran dotykowy oraz klawiaturę był przedmiotem zamówienia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Urządzenia zostały zainstalowane w placówkach w Katowicach, Częstochowie oraz Bielsku-Białej.

Zamówienie zrealizowano w ramach programu „Twoja krew – moje życie” finansowanego ze środków ministerstwa zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
Realizacja zamówienia odbyła się we współpracy w firmą ORANGE Polska.

 

rckik katowice