W lutym 2016 roku doposażyliśmy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota w kompletny system kolejkowy. 
 

Umowa dotyczyła dostarczenia sprzęt wchodzącego w skład systemu, jego montaż, konfiguracja oprogramowania, wdrożenia kompletnego systemu oraz szkolenia dla użytkowników i administratora. System kolejkowy obejmował: drukarkę stanowiskową, wyświetlacz grupowy 46", terminal stanowiskowy do gabinetu zabiegowego oraz serwer zarządzający.

 Logo SZPZLO Warszawa Ochota 1 Small